BIRTH(+)FACT(᙮)DEATH(-)

33rd year - N° 49         Sunday, 18 February 2018     Antwerpen		
Let's Dance
BirthFactDeath (+)
Monday 19th of May 1890

128 years agoVietnamese Communist revolutionary leader Ho Chi Minh aka Nguyễn Tất Thành aka Nguyễn Ái Quốc is born as Nguyễn Sinh Côn in Hoàng Trù, Nam Đàn, Kim Liên, Nghệ An, Vietnam.